Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn – Bài cuối: Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia

Chính sách có vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn 

Do đó, cần có cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là từ khâu thiết kế, lập quy hoạch đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm . Bên cạnh đó, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của toàn xã hội từ thay đổi thói quen tiêu dùng, thải bỏ các sản phẩm đã qua sử dụng đến chấp nhận các sản phẩm sản xuất từ vật liệu tái chế, các sản phẩm được làm mới…. cũng sẽ giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàntại nước ta.

Quy hoạch chính sách năng lượng tái tạo

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn - Bài cuối: Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia - Hình 1

Đối với Việt Nam, năng lượng sạch đang trở thành một nhân tố mới, công tác quy hoạch chính sách năng lượng tái tạo đã trở thành một vấn đề đòi hỏi sự tham mưu, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ, ban, ngành, đồng thời đảm bảo tích hợp được các ưu tiên và lợi ích của các cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô, thu hút đầu tư nước ngoài… Hoạch định được một lộ trình phát triển năng lượng sạch đúng đắn sẽ giúp Việt Nam củng cố được vai trò then chốt của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Để thực hiện mục tiêu giảm phát thải trong ngắn hạn đến năm 2030, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó lần đầu tiên quy định các cơ sở phát thải khí nhà kính lớn (trên 3000 tấn CO2/năm hoặc tiêu thụ trên 1000 TOE/năm) phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính bắt đầu từ năm 2023, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ năm 2025. Các bộ quản lý lĩnh vực bao gồm: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, cũng đã và đang tích cực xây dựng các văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính, xây dựng kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cũng như giám sát việc thực hiện ở các cấp từ quốc gia đến lĩnh vực, cơ sở, doanh nghiệp… Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, thí điểm và tiến tới vận hành chính thị trường carbon nhằm tạo một công cụ hỗ trợ cho quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp.

Đối với mục tiêu dài hạn đưa Việt Nam trở thành một nước phát thải ròng bằng “0″ vào năm 2050, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia để xây dựng chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu cập nhật. Trong đó nền tảng là xác định được kịch bản phát thải thông thường dài hạn của Việt Nam, các biện pháp giảm phát thải khả thi và lộ trình thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã cam kết. Trong các kịch bản giảm phát thải đã được xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện, chuyển dịch từ nền kinh tế phụ thuộc vào nhiệt điện than sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện khí được coi là biện pháp trọng tâm của Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh việc nghiên cứu kịch bản với các biện pháp thu giữ carbon.

Theo Phó cục trưởng Phạm Nguyên Hùng, Cục Điện lực và năng lượng Việt Nam (Bộ Công Thương), Nghị quyết số 55 ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên bố mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26) thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề chuyển dịch nguồn năng lượng truyền thống sang các nguồn năng lượng xanh, sạch.

Nhờ có quyết sách kịp thời của Chính phủ, thị trường điện năng lượng tái tạo đã đạt được một số kết quả nhất định. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng công suát lắp đặt nguồn điện năng lượng tái tạo đã đạt khoảng 20,7 GW, chiếm hơn 27% tổng công suất lắp đặt của thệ thống điện. Năm 2021, sản lượng điện phát từ nguồn điện năng lượng tái tạo đạt khoảng 30 tỷ kWh. Các nguồn điện năng lượng tái tạo đã hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp nguồn điện cho miền Bắc khi thiếu nguồn, phụ tải tăng cao, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho cả giai đoạn 2021-2025. Chính sách về năng lượng tái tạo cũng đã huy động hiệu quả, kịp thời nguồn tài chính thương mại trong nước, quốc tế, tham gia đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, giảm gánh nặng đầu tư nguồn diện tư ngân sách nhà nước. Đặc biệt, đối với các địa phương, phát triển năng lượng tái tạo đã góp phần khai thác có hiệu quả các vùng đất khô cằn, huy động nguồn lao động sẵn có tại địa phương và bổ sung nguồn ngân sách đáng kể cho các địa phương.

Nguồn: Baotintuc.vn

Bài viết liên quan