Mekong Group (HNX: VC3) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

     Ngày 12/4/2024, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Mekong Group; mã chứng khoán: VC3) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với sự tham dự của các cổ đông nắm giữ cổ phần đạt 84,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đây là sự kiện quan trọng nhằm báo cáo cổ đông hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2024. 

     Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

     Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn và thách thức, tổng doanh thu của Mekong Group trong năm 2023 đạt 813,5 tỷ đồng (thực hiện 43,44% so với Kế hoạch năm 2023), lợi nhuận sau thuế đạt 140,9 tỷ đồng (thực hiện 32,42% so với Kế hoạch năm 2023), doanh thu và lợi nhuận trong năm của Công ty chủ yếu đến từ Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đạt 12%, kết quả này chưa đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua nhưng là kết quả đáng được ghi nhận. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.002 tỷ đồng (tháng 7/2023) lên 1.117 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023. 


(Ông) Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

      Đối mặt với thực tế thị trường bất động sản Việt Nam gặp nhiều thách thức, khó khăn, thanh khoản bất động sản ở mức thấp, vướng mắc pháp lý do cơ chế chính sách nhưng Mekong Group vẫn tiếp tục nâng cao vị thế là một đơn vị đầu tư kinh doanh bất động sản uy tín với khách hàng, đối tác và luôn tiên phong tạo ra những xu hướng mới. Bên cạnh việc tập trung phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, Công ty tích cực thực hiện trách nhiệm với xã hội, điều chỉnh mức lương và các chế độ phúc lợi cho nhân viên nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và tạo động lực giúp người lao động gắn bó lâu dài, tham gia tích cực vào công việc.


 (Ông) Đặng Minh Huệ - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc trả lời phần thảo luận của các cổ đông.

     Từ những kết quả đạt được năm 2023, đánh giá những khó khăn thuận lợi của thị trường trong thời gian tới, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau: Tổng doanh thu trong năm 2024 dự kiến là 1.158 tỷ đồng trong đó doanh thu đến từ mảng kinh doanh bất động sản dự kiến là 1.142 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 199 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2024 chi trả cho cổ đông là 17%. Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.117 tỷ đồng lên 1.626 tỷ đồng, tập trung triển khai các Dự án: Khu đô thị Bảo Ninh 2, Tổ hợp căn hộ Cao cấp The Charm Bình Dương, Tổ hợp Thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới; Mekong Group cũng sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham gia đấu thầu các Dự án mới có nhiều tiềm năng.


 Hình ảnh thực tế tiến độ dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 (La Celia City)

     ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Mekong Group đã diễn ra trong không khí sôi nổi và thân thiện, thể hiện sự tin tưởng và gắn kết giữa Ban Lãnh đạo và các cổ đông. Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng với tỷ lệ ủngcao, khẳng định sự đoàn kết và tinh thần quyết tâm vì một Mekong Group phát triển bền vững!

     Một số hình ảnh tại đại hội:

Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Mekong Group chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

 

 Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội.

 

(Ông) Kiều Xuân Nam thay mặt Đại hội tặng hoa chúc mừng (Ông) Nguyễn Tuấn Minh trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

 

Bài viết liên quan