Mekong Group (HNX: VC3) Hân hoan đón mừng sự kiện 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Trong niềm hân hoan phấn khởi của xuân #Quý_Mão_2023, đất nước ta lại được đón mừng một sự kiện quan trọng của Đảng: 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Suốt thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dân tộc Việt Nam đã thành một thể thống nhất, viết nên trang sử vàng trong các cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, khẳng định được vị thế của nước ta trên trường quốc tế

Nhân dịp Đảng Cộng Sản Việt Nam bước sang tuổi 93, Mekong Group luôn tin tưởng và mong rằng Đảng sẽ tiếp tục đưa ra các đường lối đúng đắn, lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lời cuối cùng, xin chúc Đảng ta mãi vững mạnh, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh 💐💐💐

#Đảng_Cộng_Sản_Việt_Nam #Mekong_Group

 

Bài viết liên quan