Mekong Group (MCK: VC3) chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023)

     Ngày 10/10/1954, Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Đây không những là thời khắc lịch sử tràn đầy cảm xúc của người dân Thủ đô mà còn là một ngày hội lớn của nhân dân cả nước, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước. Hoà mình vào không khí của những ngày mùa thu tháng 10 lịch sử, Mekong Group chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023). Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam và niềm tự hào của chúng ta.

 

Bài viết liên quan