Cận cảnh tiến độ dự án La Celia city – Tháng 6.2022

 Phân khu Ngọc Trai – Hoàn thiện tầng gác mái khu Liền kề Thương mại.

 Phân khu San Hô – Thi công kết cấu móng.

 Phân khu Sao Biển – Hạ tầng hoàn thiện & thi công kết cấu móng.

 Như vậy, La Celia city đã đang triển khai thi công đồng bộ kết cấu móng các phân khu thấp tầng trên toàn bộ dự án.

 0906 91 22 88
 Laceliacity.vn
______________________________________________
 La CELIA city: Hội tụ tinh hoa – Giao hòa vượng khí.
 Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Mê Kông.
#LaCeliacity #BaoNinh #QuangBinh

 

Bài viết liên quan