CBTT - Đính chính: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và 2019

https://file.hstatic.net/200000349909/file/eu_tra_co_tuc_nam_2018_va_2019_tren_cong_thong_tin_dien_tu_0001_signed_49011ec8de784038b52eb67423ef4989.pdf

Bài viết liên quan