QĐ Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ mới ( phần 2 )

https://file.hstatic.net/200000349909/file/15_qd_bo_nhiem_lai_tong_giam_doc_doi_voi_ong_dang_minh_hue_0001_signed_f6659acb9c2d4457b400343c3bf7bea3.pdf
Bài viết liên quan