QĐ Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ mới

https://file.hstatic.net/200000349909/file/nhiem_lai_chu_danh_tong_giam_doc_doi_voi_ong_dang_minh_hue_0001_signed_5e054c524d1f41718913dbabe97d33f0.pdf
Bài viết liên quan