CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Techcombank

https://file.hstatic.net/200000349909/file/cbtt_nghi_quyet_vv_thong_qua_ky_hd_tin_dung_voi_nh_techcombank_59e596a859fd4d109c2a9769c67ac462.pdf
Bài viết liên quan