KHU NHÀ Ở XÃ TRUNG VĂN - TỪ LIÊM - HÀ NỘI

Địa điểm xây dựng: Xã Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng số 3 - Vinaconex 3

Tổng mức đầu tư: 1.071 tỷ đồng