DỰ ÁN ĐTXD CHỢ THƯƠNG - BẮC GIANG

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng số 3 - Vinaconex 3

Địa điểm: Tỉnh Bắc Giang

Tổng mức đầu tư: 35,79 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2005 - 2006

Chiều cao công trình: 3 tầng

Công nghệ xây dựng: Móng cọc, kết cấu bê tông lắp ghép thép dự ứng lực