ĐƯỜNG NỐI LÁNG - HÒA LẠC VÀO KHU NHÀ Ở TRUNG VĂN - TỪ LIÊM - HN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng số 3 - VINACONEX3

Địa điểm: Xã Mễ Trì - Từ Liêm - TP.Hà Nội

Tổng mức đầu tư: 73,327 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2010 - 2012