KHU NHÀ Ở PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO - TP. THÁI BÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng số 3 - Vinaconex 3

Tổng mức đầu tư: 124 tỷ đồng

Tiến độ thực hiện: 2004 - 2009

Thông tin chung: