TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THUẾ, TỔNG HỢP

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THUẾ, TỔNG HỢP

(CÔNG TY CP TĐ NAM MÊ KÔNG )

Mô tả công việc

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp các chứng từ hóa đơn, hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Cân đối doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận và các nghĩa vụ thuế phát sinh, trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách.

- Lập Hồ sơ kê khai thuế TNCN, GTGT, TNDN, Môn bài, Tài Nguyên và Quyết toán thuế TNCN, TNDN theo đúng quy định;

- Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra;

- Thực hiện việc hạch toán theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ... và bao quát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến các tài khoản kế toán khác nhằm đảm bảo có đầy đủ thông tin, hồ sơ, số liệu phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính theo quy định

- Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ, thu hồi công nợ.

- Lập BCTC Quý/Năm theo quy định

- Thực hiện các công việc khác theo điều phối của cấp trên.

Yêu cầu ứng viên

1. Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm vị trí tương đương cho Chủ đầu tư xây dựng hoặc đơn vị xây dựng cơ bản.

2.Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán thuế tại các Công ty về Xây dựng, Bất động sản.

3. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán

4. Hiểu biết về pháp luật Thuế, Kế toán, Kiểm toán, tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm trong các Doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản

5. Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán đặc biệt liên quan đến phát sinh hoạt động đầu tư, bán hàng, xây dựng cơ bản của dự án.

Quyền lợi

- Lương thỏa thuận

- Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp

Địa điểm làm việc: Số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

  • Ngày đăng tuyển
  • Nơi làm việc: Hà Nội