CBTT: Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với bà Phùng Thị Thanh Giang

https://file.hstatic.net/200000349909/file/ao_ve_viec_mien_nhiem_chuc_vu_pho_tgd_doi_voi_ba_phung_thi_thanh_giang_78a0aa5b63fd483aa26fb83577f1cb5b.pdf
Tags: 2020
Bài viết liên quan