CBTT: Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Hoàng Phương - Trưởng Ban Kiểm soát

http://file.hstatic.net/200000349909/file/so_249_cbtt_don_tu_nhiem_tu_cua_ong_bui_hoang_phuong_-_truong_bks_5c0b860d67064017949fd9f2cbde781c.pdf
Bài viết liên quan